İÇ KONTROL 

 1- Kontrol Ortamı Standartları

     İç Kontrol Komisyon Kurulu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS2- Misyon- Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

KOS3- Personel Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

KOS4- Yetki Devri

           Yetki Devir Formu

  2- Risk Değerlendirme Standartları

RDS1- Planlama Programlama

    RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

      3- Kontrol Faaliyetleri Standartları
     KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
                Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
     KFS3-  Görevler Ayrılığı
                Görevler Ayrılığı   
     KFS4-  Hiyerarşik Kontroller 
                Hiyerarşik Kontroller #mce_temp_url#
     KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
     KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

           4- Bilgi İletişim Kontrolleri Standartları
      BİS1- Bilgi ve İletişim
                      Bilgi ve İletişim
      BİS2- Raporlama- Birim Faaliyet Raporları
      BİS3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi (Birimimiz kayıt ve dosyalama sistemi güncel ve düzenlidir.)
      BİS4- Hata,Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         5-İzleme Sistemleri Standartları
      İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                 İç Kontrol Değerlendirilme Formu
      İS2- İç Denetim 
Son Güncelleme: 2023-12-18 13:07:51
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024